Kinezyterapia

Breadcrumbs

Kinezyterapia

Kinezyterapia jest podstawą rehabilitacji medycznej, obejmującą całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Słowo "kinezyterapia" wywodzi się z języka greckiego kinesis - ruch, terapia - leczenie.

Podstawa kinezyterapii są ćwiczenia o charakterze leczniczym czyli gimnastyka lecznicza.

Do zadań kinezyterapii należy przywrócenie pełnej sprawności fizycznej lub maksymalnej sprawności fizycznej w przypadku schorzeń przewlekłych i pozostawiających pewne zmiany nieodwracalne.

Rodzaje ćwiczeń leczniczych:

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia prowadzone
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia koordynacji ruchów
 • ćwiczenia rozluźniające
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • pionizacja i nauka chodu
 • gimnastyka korekcyjna
 • ćwiczenia ogólno-usprawniające
 • rower